SZKOLENIA:

KURS INSTRUKTORSKI:

- GDAŃSK
9-11 grudnia 2016

  zapisy

Szkolenia sędziowskie:
 informacje wkrótce


Szkolenia "PROPONOWANE"
  zapisy

VIDEO:
WSPÓŁPRACA:


Polska Federacja Nordic Walking - JEZIORKI Z HISTORI W TLE, CZYLI RAJD GRANICZNY 2015
 
:: JEZIORKI Z HISTORI W TLE, CZYLI RAJD GRANICZNY 2015

Ponad 200 uczestnikw, w tym okoo 160 dzieci i modziey ze szk gminy Kaczory zebrao si w godzinach rannych w Jeziorkach, aby wzi udzia w Rajdzie Granicznym Nordic Walking. Do udziau w Rajdzie zaprosilimy rwnie dzieci z Zespou Szk Specjalnych w Rzadkowie oraz Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w Pile.
Pomys zorganizowania imprezy o charakterze patriotycznym, rekreacyjnym i integracyjnym zrodzi si w Jeziorkach ju w maju 2015 roku. Podzielilimy si nim z wjtem gminy Kaczory – panem Brunonem Wolskim oraz dyrektorami szk i uzyskalimy pen akceptacj oraz wsparcie. Nie pozostao nam nic innego, jak tylko „zakasa rkawy i wzi si do roboty”. Wiele uzgodnie, troch zamieszania i nadszed dugo wyczekiwany dzie – dzie rozpoczcia Rajdu Granicznego NW.
Otwarcia Rajdu dokona wjt Gminy Kaczory. W swoim wystpieniu nawiza do wydarze z wrzenia 1939 roku, mwic, e mier kaprala Piotra Konieczki bronicego Urzdu Celnego w Jeziorkach, zapocztkowaa hekatomb nieszcz i mierci wielu milionw obywateli Polski i wiata. To wanie ofiarom II wojny wiatowej oddamy hod, skadajc wizanki pod pomnikiem upamitniajcym kaprala Konieczk. Wjt zaapelowa do uczestnikw Rajdu, e wszyscy, musimy robi wszystko, aby historia si nie powtrzya.
Po zoeniu wizanek kwiatw uczestnicy ruszyli malownicz tras, wiodc wzdu dawnej granicy polsko-niemieckiej, usianej wieloma bunkrami. Umocnienia te przyporzdkowane byy do linii Wau Pomorskiego, majc broni granicy niemieckiej od wschodu kraju. W trakcie krtkiego odpoczynku na przesmyku jezior Bagienne i Jelenie, o usytuowanych na trasie umocnieniach ciekawie opowiada uczestnikom Rajdu Przemysaw Olszyski – Dyrektor Pilskiego Muzeum Wojskowego. Po dotarciu do mety Rajdu, ktra znajdowaa si przy Wiejskim Domu Kultury w Jeziorkach, wszyscy uczestnicy otrzymali pamitkowe medale, wrczane przez Stefana Kowala – przewodniczcego Rady Gminy Kaczory oraz sotysa wsi Jeziorki – Janusza Michaelisa. Na wszystkich czekaa gorca grochwka z wkadk w postaci kiebaski oraz napoje. Po odsapniciu i zaspokojeniu godu na uczestnikw Rajdu czekao szereg imprez realizowanych rwnolegle w myl zasady „dla kadego co interesujcego”. Dzieci ze Szkoy Podstawowej w miowie dla osb zainteresowanych przygotoway pokaz ratownictwa medycznego. Grupa ta, pod kierownictwem nauczycielki – p. Wioletty Janowskiej kadego roku przygotowuje pokazy w ramach Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. Zainteresowanie ze strony innych dzieci, ale i dorosych, byo ogromne. Pomagali im te obecni w trakcie Rajdu doroli ratownicy medyczni.
W innym zaktku naszego obiektu p. Magorzata Fitowska z Trzcianki poprowadzia zajcia edukacyjne z przesympatycznymi pieskami. Tematem zaj bya prba odpowiedzi na pytanie: „jak by dobrym wacicielem psa?”. Cele to: uwiadomienie konsekwencji wynikajcych z decyzji o posiadaniu psa oraz ksztatowanie poczucia odpowiedzialnoci i mioci w stosunku do zwierzt. Dzieciaki rozwizyway psychozabaw: „czy bybym dobrym wacicielem psa?”, odgadyway nazwy zwierzt, ktrych obrazki miay przyklejone na plecach, robiy pieski z papieru i zadaway mnstwo pyta.
Dla zainteresowanych najnowsz histori Jeziorek i okolicznych gmin, a take histori powstania Stray Granicznej i zasadami jej funkcjonowania, bardzo ciekaw prelekcj poprowadzi p. Roman Chwaliszewski – Dyrektor – kierownik delegatury pilskiej Wojewdzkiego Urzdu Ochrony Zabytkw, pasjonat historii i autor wielu opracowa i artykuw zwizanych z histori naszego regionu. Dzieci z poszczeglnych szk przygotoway te gazetki pamitkowe i rysunki powicone wrzeniowym wydarzeniom. Prelekcja zakoczya si konkursem nt. historii Stray Granicznej na terenie dzisiejszego powiatu pilskiego. Wszystkie druyny reprezentujce nasze gminne szkoy pokazay wysoki stopie wiedzy i wszystkie zostay ocenione na pitk z plusem. Drobne upominki i pamitkowe puchary za udzia w Rajdzie Granicznym, ufundowane przez przewodniczcego Rady Gminy Kaczory – Stefana Kowala, wszystkim druynom wrczy na zakoczenie Rajdu sotys wsi Jeziorki – Janusz Michaelis.
W trakcie trwania Rajdu, jego uczestnikw odwiedzili bliscy onierzy, ktrzy przed wojn suyli na Posterunku Stray Granicznej w Jeziorkach. Wnuczki Jzefa Marciniaka – panie Grayna Sobieraj, Magdalena Bogusawska, syn plutonowego Franciszka Baszczyka – Henryk Baszczyk, wnuczka kaprala Ignacego Szymkowiaka – Helena Leanka.
Nie byoby tak wspaniaej imprezy, gdyby nie pomoc osb i instytucji, ktre wspary nasz imprez, a s to: Przewodniczcy Rady Gminy Kaczory – Stefan Kowal, Wjt Gminy Kaczory – Brunon Wolski, p. Henryk Stokosa, p. Przemysaw Andryszak – Prezes Zakadu Rolniczo-Przemysowego „Farmutil – HS” SA w miowie, Danuta ynda – Prezes Zakadw Misnych Henryka Stokosy w miowie, PUPH ROL-MECH z Jeziorek, Grayna Sobieraj, Grayna Jaso, Magorzata Fitowska oraz szereg wolontariuszy i mieszkacw wsi Jeziorki. Nad zdrowiem uczestnikw Rajdu czuwali ratownicy medyczni z firmy p. Marcina Patrzyka „Transporty Medyczne – Car Vision” z Piy. Wszystkim bardzo serdecznie dzikuj organizatorzy.
Autorzy zdj: Piotr Grze, Artur Godlewski, Iwona Iwaszkiewicz, Beata Kckowska.
A informacj o przebiegu pierwszego Rajdu Granicznego podzieli si z Czytelnikami komandor Rajdu – Marek Kckowski.

Zajęcia Nordic Walking

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSORZY
PARTNER TECHNICZNY:


PATRONAT MEDIALNY:HOTELE I OŚRODKI:


    PARTNERZY
POLSKA FEDERACJA NORDIC WALKING, 80-716 Gdańsk, Kazimierza Górskiego 1., tel: +48 668 648 638, e-mail: sekretariat@z.pfnw.eu

Wszelkie prawa dotyczące wykorzystania znaków PFNW są zastrzeżone i chronione prawnie.


facebook
Kal2015