SZKOLENIA:

KURS INSTRUKTORSKI:

- GDAŃSK
9-11 grudnia 2016

  zapisy

Szkolenia sędziowskie:
 informacje wkrótce


Szkolenia "PROPONOWANE"
  zapisy

VIDEO:
WSPÓŁPRACA:


Polska Federacja Nordic Walking - Szkolenia, kursy
 
                      :: SZKOLENIA
 1. Stopnie nadawane przez Polsk Federacj Nordic Walking:
  • Instruktor NW (odpowiednik INWA Instruktor)
   • Posiadanie legitymacji Instruktora NW uprawnia do samodzielnego prowadzenie zaj treningowych z zakresu Nordic Walking.

  • Przewodnik NW (odpowiednik INWA Activity Leader)
   • Posiadanie legitymacji Przewodnika NW uprawnia do prowadzenia zaj treningowych w zakresie Nordic Walking tylko w grupach przeszkolonych przez osob posiadajc tytu Instruktora NW lub prowadzenie zaj ruchowych w zakresie NW pod nadzorem Instruktora NW.

  • Trener NW
   • Posiadanie legitymacji Trenera NW uprawnia do prowadzenia szkole instruktorskich i Activity Leader, w przypadku prowadzenia szkole pod egid PFNW uprawnia do prowadzenia szkolenia wsplnie z trenerem INWA.

  • Sdzia NW
   • Posiadanie legitymacji Sdziego NW uprawnia do sdziowania wszystkich zawodw Polskiej Federacji Nordic Walking.
    • Sdzia klasy III - osoby po odbyciu kursu sdziego i z pozytywnym wynikiem egzaminu.
    • Sdzia klasy II - osoby z minimum jednorocznym staem sdziowania jako sdzia klasy III (w minimum 3 zawodach wg przepisw PFNW), ktre uzyskaj pozytywn opini Komisji Sdziw.
    • Sdzia klasy I - osoby z minimum 2-letnim staem jako sdzia klasy II (w minimum 3 zawodach w kadym roku wg przepisw PFNW), ktre uzyskaj pozytywn opini Komisji Sdziw.
    • Sdzia midzynarodowy - osoby wyrniajce si (z minimum 2-letnim staem jako sdzia klasy I w minimum 3 zawodach w kadym roku wg przepisw PFNW, ktre uzyskaj pozytywn opini Komisji Sdziw oraz wyka si minimum podstawow znajomoci jzyka angielskiego.
    • Wprowadza si roczn opat czonkowsk w wysokoci 20 z na konto: ING BANK LSKI O/GDASK-OLIWA 86 1050 1764 1000 0023 2660 6460 z dopiskiem: Opata czonkowska / sedzia Imi i Nazwisko
    • Weryfikacja uprawnie sdziowskich odbywa si bdzie co dwa lata.

 2. Wymagania od kandydatw na:
  • przewodnika
   • zoenie dokumentw rekrutacyjnych (aneks)
   • od kandydata nie wymaga si specjalistycznego wyksztacenia z zakresu Kultury Fizycznej ani legitymacji instruktorskiej lub trenerskich w zakresie sportu lub rekreacji ruchowej

  • instruktora
   • minimum rednie wyksztacenie
   • posiadanie legitymacji instruktorskiej lub trenerskiej w zakresie sportu lub rekreacji ruchowej (nie dotyczy absolwentw i studentw Akademii Wychowania Fizycznego lub Wyszej Szkoy Wychowania Fizycznego oraz absolwentw i studentw Akademii Medycznej kierunkw Fizjoterapia lub Rehabilitacja)
   • dowiadczenie organizatorskie i metodyczne w zakresie sportu i rekreacji ruchowej
   • zoenie dokumentw rekrutacyjnych (aneks)

  • sdziego
   • zoenie dokumentw rekrutacyjnych (aneks)
   • ukoczony 21 rok ycia
   • minimum rednie wyksztacenie

  • trenera
   • posiadanie legitymacji instruktorskiej Polskiej Federacji Nordic Walking
   • zoenie dokumentw rekrutacyjnych (aneks)

 3. Programy szkole na:

 4. Rekrutacja na szkolenie:
 5. Koszty kursw:
  • instruktorski i na przewodnika - 700z
  • trenerski - 1750z
  • sdziowski - 400z


Warunkiem otrzymania legitymacji Polskiej Federacji Nordic Walking jest zoenie stosownych dokumentw, skoczenie kursu oraz zdanie egzaminu w czsci praktycznej i teoretycznej.

Warunkiem nostryfikacji dyplomw instruktorskich nadawanych przez inne uznane przez Polsk Federacj Nordic Walking organizacje (jak np. INWA) jest zaprezentowanie swoich umiejtnoci w zakresie techniki marszu NW oraz oglnej sprawnoci fizycznej w imprezie rekreacyjno-sportowej organizowanej przez PFNW.


 

 
:  
 
 
 

Zajęcia Nordic Walking

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSORZY
PARTNER TECHNICZNY:


PATRONAT MEDIALNY:HOTELE I OŚRODKI:


  PARTNERZY
POLSKA FEDERACJA NORDIC WALKING, 80-716 Gdańsk, Kazimierza Górskiego 1., tel: +48 668 648 638, e-mail: sekretariat@z.pfnw.eu

Wszelkie prawa dotyczące wykorzystania znaków PFNW są zastrzeżone i chronione prawnie.


facebook
Kal2015