SZKOLENIA:

KURS INSTRUKTORSKI:

- GDAŃSK
9-11 grudnia 2016

  zapisy

Szkolenia sędziowskie:
 informacje wkrótce


Szkolenia "PROPONOWANE"
  zapisy

VIDEO:
WSPÓŁPRACA:


Polska Federacja Nordic Walking
 
:: NORDIC WALKING I SPORT

Postawmy sobie dwa pytania:

1)      czy Nordic Walking to sport?

2)      czy pytanie 1 ma sens? 

Odpowied na pierwsze to NIE, odpowied na drugie to TAK. 

NORDIC WALKING opisywany jako sport. 

Po przejrzeniu wielu „wanych” stron powiconych Nordic Walking odkryjemy, e czsto znajdziemy na nich opinie  typu: „Nordic Walking naley do szerszej grupy sportw fitness typu Nordic” czy „NW jest gwnie sportem wytrzymaociowym” lub te „sport prozdrowotny”, „sport na wieym powietrzu” itp. 

Z jednej strony, podejrzewam, e rne organizacje obdarzaj NW mianem sportu, aby doda tej aktywnoci swoistej charyzmy czy powabu i powiza j z lekkoatletyk. W ten sam sposb „samochd sportowy” jest postrzegany jako o wiele bardziej dynamiczny i atrakcyjny ni poczciwy rodzinny hatchback (nawet jeli osigi tego nie potwierdzaj). Podejrzewam, e ma to co wsplnego z wizerunkiem oraz jego, swojego rodzaju „podkrcaniem”. 

Z drugiej strony, przypuszczam, e sowo sport jest uywane jako uyteczny wytrych dla prawie kadej aktywnoci, ktra angauje celowy ruch. Jako taki, „sport” jest bardzo oglnym okreleniem, uywanym w bardzo dowolny sposb.

Jakkolwiek na to nie patrze, uwaam, e uywanie tego okrelenia moe okaza si szkodliwe dla dalszej masowej popularyzacji NW.

Bez wtpienia koncept sportu jest trudny do zdefiniowania i nie jest moj intencj zbyt dalekie zapuszczanie si w te rejony. Jednake nawet pobiena analiza literatury tematu ukazuje kilka powszechnie uznawanych cech przedsiwzicia zwanego sportem:
Rzdzi si zasadami, jest uprawiany w sposb formalny i, co najwaniejsze zakada rywalizacj. NW nie pasuje do adnego z tych kryteriw.

Oczywicie, NW, tak jak i jakakolwiek inna forma ludzkiej aktywnoci, moe  by praktykowany
w „kontekcie” sportowym i w ten sposb sta si sportem w zalenoci od kontekstu i intencji. Podobna rzecz dzieje si z bieganiem. Bieganie jako takie sportem nie jest. Jednake, cho z jednej strony jest to po prostu jeden ze sposobw poruszania si, z drugiej strony rywalizacje na torze sportowym nadaje mu charakter sportu.

JELI NIE SPORT TO CO? 

Jeli posuy si definicj to NW jest form rekreacji ruchowej – dokadniej, form wicze. Nie wymaga to chyba dalszego rozpracowywania.

CZY TO SZKODLIWE SOWO? 

Powyej sugerowaem, e uycie sowa sport,
z jego powizaniem z wysokimi wymaganiami (zawodowstwem) moe powstrzyma postp rozwoju NW, szczeglnie jeli chcemy sign do tych, ktrzy s obecnie najmniej aktywni. Moje wnioski oparem na danych z rnych raportw publikowanych przez  Sport England, rzdow agencj ds. sportu w  Wielkiej Brytanii. Chocia statystyki dotycz  jedynie Anglii, mog by reprezentatywne dla wikszoci krajw rozwinitych.

28,4% dorosych uprawia i uprawiao jakie formy wicze, ale przyznaje, e mogoby wicej. Jednake 50,6% dorosych nie bierze regularnie udziau w adnych zajciach sportowych lub rekreacyjnych o umiarkowanej intensywnoci. Sport England wskazuje, e specjalici od ochrony zdrowia uwaaj, e wanie sowo sport moe dziaa odstraszajco na wielu z tej kategorii.  

 
 
<<< Powrt
   
   
<::  
 

Poza tym inn cech Wielkiej Brytanii jest starzejce si spoeczestwo. Ocenia si, e do 2020 prawie poowa spoecznoci UK bdzie miaa ponad 50 lat. Cho starsi wiekiem  maj nadal  mode podejcie do ycia i aktywnie dziaaj (spjrzcie na 65-letniego Micka Jaggera). Implikacje zwizane z ich udziaem w formach aktywnoci ruchowej s ogromne. Jako cz polityki angaowania ludzi starszych Sport England zaleca unikania sowa „sport” w odniesieniu do tej szczeglnej grupy ludzi.

Podczas gdy wiele organizacji NW gosi, e jest to aktywno dla kadego wydaj si zmierza ku budowaniu barier dla tych, ktrzy wynieliby z NW najwicej korzyci.
Cho, co oczywiste, zniesienie takich barier nie zadziaa samo przez si na masowy napyw chtnych uczestnikw, uwaam, e jest to wany warunek wstpny.

NA POZIOMIE SPORTOWYM 

INWA organizuje procedury szkoleniowe wok trzech poziomw: typowo zdrowotnego, fitnesowego i sportowego. Spotkaem opracowania, przyjte przez organizacje czonkowskie, ktre przyjmuj koncept „doskonalenia” pomidzy poziomami. Implikacj w takim podejciu staje si zaoenie, e uprawiajcy NW porusza si od zwykego poziomu zdrowotnego, przez etap fitness aby w kocu dotrze do doskonaego poziomu sport. Cho na pewno nie taka idea stoi za podziaem na poziomy zasugeruj, e wielu moe interpretowa j wanie w ten sposb.
Osobicie przyjem pogld, e podstaw NW musi by „funkcjonalny fitness (usprawnianie)”, zdefiniowany jako rozsdne podejcie do wicze zaprojektowanych, by wzmocni i utrzyma dobre samopoczucie i form na cae ycie i wyduy fizyczn niezaleno.

Oczywicie, kady musi zacz od uczenia si podstaw techniki po prostu, eby zaopatrzy si w niezbdne narzdzia do uprawiania NW. Jednake „Funkcjonalny fitness nie musi wcale poddawa si przymusowi umieszczania w hierarchii wanoci.

Nie trzeba wspomina, e ktokolwiek, kto pragnie wyj poza optimum funkcjonalnego fitness i dy do mistrzostwa ma cakowit swobod dziaania. W ten sam sposb ktokolwiek pragnie uywa NW jako narzdzia treningowego w innych sportach ma tak sam swobod, tak samo jak moe zaadaptowa do swoich potrzeb szczeglnie wymagajce techniki : trening interwaowy, chodzenie po grach, biegi z kijkami. Jednake, wedug mnie, te wynalazki nie s czci podstawowej aktywnoci, a dodatkiem lub rozwiniciem gwnej techniki.

Paradoksalnie, istnieje jeden szczeglny przypadek, gdzie typowe skojarzenia zwizane ze sportem s nieobecne - jest nim Volksport, czy Sport Powszechny (People’s Sport). Ten koncept, popularny obecnie w USA, zakada powszechno, brak rywalizacji a jednak strukturyzacj sportu. Dyscypliny brane pod uwag to pywanie, jazda na rowerze, marsz i narciarstwo biegowe, wszystkie uprawiane w miym, przyjaznym otoczeniu. NW moe by czci tak pojtego sportu i w istocie organizacja wiele eventw, ktre maj miejsce w Niemczech idzie w tym kierunku.

KONKLUDUJC

Podczas gdy ponaglaem, aby pozbawi NW sportowych konotacji musz stwierdzi, e nie moe on by okrelany jako wycznie metoda usprawniania nieruchawych lub starszych wiekiem ludzi. Takie podejcie moe zbudowa kolejn barier, tym razem dla tych, ktrzy ju sprawni s.

Jako forma oglnie dostpna i wczajca aktywnoci rekreacyjne, Nordic Walking moe by wci na nowo adaptowany, aby sprosta oczekiwaniom kadego bez wzgldu na wiek, uzdolnienia, pozycj spoeczn, przynaleno do grupy etnicznej czy poziom sprawnoci.
Podtrzymanie idei funkcjonalnego fitnessu – usprawniania wymaga stworzenia trwaej  i zrwnowaonej metodologii wicze.

Malcolm Jarvis, Nordic Walker Leeds UK
http://nordicwalkingnewsblog.blogspot.com/

 
 
 

Zajęcia Nordic Walking

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSORZY
PARTNER TECHNICZNY:


PATRONAT MEDIALNY:HOTELE I OŚRODKI:


    PARTNERZY
POLSKA FEDERACJA NORDIC WALKING, 80-716 Gdańsk, Kazimierza Górskiego 1., tel: +48 668 648 638, e-mail: sekretariat@z.pfnw.eu

Wszelkie prawa dotyczące wykorzystania znaków PFNW są zastrzeżone i chronione prawnie.


facebook
Kal2015