SZKOLENIA:

KURS INSTRUKTORSKI:

- GDAŃSK
9-11 grudnia 2016

  zapisy

Szkolenia sędziowskie:
 informacje wkrótce


Szkolenia "PROPONOWANE"
  zapisy

VIDEO:
WSPÓŁPRACA:


Polska Federacja Nordic Walking - Rekrutacja na szkolenia, kursy
 
                      :: Rekrutacja - kurs instruktorski

powrt

Krok pierwszy

Wypenienie formularza zgoszeniowego (min. 7 dni przed rozpoczciem kursu)

Uwaga! Osoby ktre nie wypeni formularza zgoszeniowego nie zostan wpisane na stron internetow PFNW

formularz zgoszeniowy

Krok drugi

Wypenienie i skompletowanie  dokumentw rekrutacyjnych i dostarczenie ich trenerowi
 w pierwszym dniu kursu.

 • podanie o przyjcie na kurs
 • wypeniony kwestionariusz uczestnika kursu
 • zawiadczenie lekarskie pozwalajce na udzia w kursie (stwierdzajce brak przeciwwskaza do wysiku fizycznego),
 • kopia wiadectwa dojrzaoci / szkoy redniej lub szkoy wyszej. W przypadku studentw (Akademii Wychowania Fizycznego, Wyszych Szk Wychowania Fizycznego oraz Akademii Medycznej kierunkw Fizjoterapia lub Rehabilitacja) kopia wiadectwa dojrzaoci, kopia legitymacji studenckiej i ksero pierwszej strony indeksu (z fotografi i kierunkiem studiw),
 • 2 fotografie legitymacyjne,o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm (w przypadku zdj w innym wymiarze nie ma moliwoci wystawienia legitymacji)
 • owiadczenie dotyczce ubezpieczenia od nastpstw nieszczliwych wypadkw na czas odbywania kursu,
 • kopia dowodu osobistego (obydwie strony).
 • dowd wpaty (wpat w wysokoci 700 z, naley uici min. 7 dni przed rozpoczciem kursu, na konto federacji)
  UWAGA ! W tytule wpaty KONIECZNIE poda termin i miejsce kursu, oraz imi i nazwisko osoby biorcej udzia w szkoleniu !
 • osoby ktr chc otrzyma RACHUNEK wypeniaj BLANKIET RACHUNKU

Do pobrania

Uwaga!

Uczestnik kursu we wasnym zakresie pokrywa koszty zwizane z dojazdem, zakwaterowaniem
i wyywieniem.

Ponadto zobowizany jest posiada: notes, dugopis, ubir sportowy umoliwiajcy wyjcie w teren, stosowny do warunkw pogodowych.

powrt

 
:  
 
 
 

Zajęcia Nordic Walking

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSORZY
PARTNER TECHNICZNY:


PATRONAT MEDIALNY:HOTELE I OŚRODKI:


  PARTNERZY
POLSKA FEDERACJA NORDIC WALKING, 80-716 Gdańsk, Kazimierza Górskiego 1., tel: +48 668 648 638, e-mail: sekretariat@z.pfnw.eu

Wszelkie prawa dotyczące wykorzystania znaków PFNW są zastrzeżone i chronione prawnie.


facebook
Kal2015