SZKOLENIA:

KURS INSTRUKTORSKI:

- GDAŃSK
9-11 grudnia 2016

  zapisy

Szkolenia sędziowskie:
 informacje wkrótce


Szkolenia "PROPONOWANE"
  zapisy

VIDEO:
WSPÓŁPRACA:


Polska Federacja Nordic Walking - Rekrutacja na szkolenia, kurs sdziowski
 
                      :: Rekrutacja - kurs sdziowski

Krok pierwszy

Wypenienie formularza zgoszeniowego (min. 7 dni przed rozpoczciem kursu)

Uwaga! Osoby ktre nie wypeni formularza zgoszeniowego nie zostan wpisane na stron internetow PFNW

formularz zgoszeniowy

Krok drugi

Wypenienie i skompletowanie  dokumentw rekrutacyjnych i dostarczenie ich trenerowi
 w pierwszym dniu kursu.

·         podanie o przyjcie na kurs


·         wypeniony kwestionariusz uczestnika kursu


·         Kopia legitymacji instruktorskiej Polskiej Federacji Nordic Walking (jeli jest)


·    zawiadczenie lekarskie pozwalajce na udzia w kursie (stwierdzajce brak przeciwwskaza do wysiku fizycznego) lub owiadczenie


·      kopia wiadectwa dojrzaoci / szkoy redniej / szkoy wyszej


·         2 fotografie legitymacyjne,o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm (w przypadku zdj w innym wymiarze nie ma moliwoci wystawienia legitymacji)


·         owiadczenie dotyczce ubezpieczenia od nastpstw nieszczliwych wypadkw na czas odbywania kursu


·         kopia dowodu osobistego (obydwie strony)


·         dowd wpaty (wpat w wysokoci 400 z, naley uici min. 7 dni przed rozpoczciem kursu, na konto federacji)

UWAGA ! W tytule wpaty KONIECZNIE poda termin i miejsce kursu, oraz imi i nazwisko osoby biorcej udzia w szkoleniu !


·         osoby ktr chc otrzyma RACHUNEK wypeniaj BLANKIET RACHUNKUDo pobrania


Uwaga!


Uczestnik kursu we wasnym zakresie pokrywa koszty zwizane z dojazdem, zakwaterowaniem
i wyywieniem (
moliwo przenocowania w Domu Studenckim AWFiS Gdask na terenie uczelni - ds@awf.gda.pl )

Ponadto zobowizany jest posiada: notes, dugopis, ubir sportowy umoliwiajcy wyjcie w teren, stosowny do warunkw pogodowych.
Decydujc si na udzia w kursie uczestnik zgadza si na uiszczanie skadki czonkowskiej w wysokoci 20 z na rok.

 
:  
 
 
 

Zajęcia Nordic Walking

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSORZY
PARTNER TECHNICZNY:


PATRONAT MEDIALNY:HOTELE I OŚRODKI:


    PARTNERZY
POLSKA FEDERACJA NORDIC WALKING, 80-716 Gdańsk, Kazimierza Górskiego 1., tel: +48 668 648 638, e-mail: sekretariat@z.pfnw.eu

Wszelkie prawa dotyczące wykorzystania znaków PFNW są zastrzeżone i chronione prawnie.


facebook
Kal2015